• NL
  • EN

We brachten de jaarlijkse bijeenkomst van EDRi naar een hoger niveau

We lifted the annual EDRi conference to a higher plane.

Elk jaar komen de leden van het European Digital Rights initiative (EDRi) bij elkaar voor een algemene ledenvergadering. In het verleden werd daar niet op de meest effectieve manier vergaderd. Voor de editie die wij in maart 2017 in Amsterdam bij Mediamatic organiseerden hebben wij daarom het ambitieniveau omhoog geschroefd. Het inhoudelijk programma was deze keer helemaal afgestemd op de wensen van de leden. Zo waren er sessies over fondsenwerving, campagne voeren, het betrekken van vrijwilligers en zorgen voor een gezonde werkomgeving, maar werd er ook gekeken naar de toekomst van digitale rechten of naar be├»nvloedingstrategie├źn in een "post-truth era". Meer dan 50 mensen vanuit 28 organisaties (een recordaantal) kwamen hiervoor bij elkaar.

The members of the European Digital Rights initiative (EDRi) come together each year for a general assembly. The past saw somewhat ineffective ways of using our time together. As a result, for the March 2017 edition that we organized in Amsterdam at Mediamatic, we cranked up the level of ambition. This time, the contents of the schedule were entirely in line with the wishes of the members. There were sessions on fundraising, campaigning, involving volunteers, and ensuring a healthy working environment, but we also gave plenty of attention to the future of digital rights and influencing strategies in a post-truth era. More than 50 attendees from 28 organizations (a record number) came together for this conference.