• NL
  • EN

We hebben een nieuw logo en een nieuwe website

We have a new logo and website

Onze oude website kwam uit 2007 en begon sleets te raken. Na een uitgebreid selectieproces gaven we Van Lennep de opdracht om onze nieuwe site te maken. Ze mochten daarbij ook ons logo en onze huisstijl onderhanden nemen. Het resultaat is een responsive website met meer nadruk op beeld. De site is nu toegankelijker voor mensen die voor het eerst met onze onderwerpen in aanraking komen, maar bedient ook nog steeds de mensen die beroepsmatig bezig zijn met internetvrijheid. Onderdeel van de huisstijl is een eigen lettertype, het 'FREEDOM FONT' (je kijkt er nu ook naar). Meer informatie over de huisstijl vind je hier:


https://www.bof.nl/huisstijl/

Having been launched in 2007, our website was starting to show its age. After a thorough selection procedure, we decided to entrust Van Lennep with the design of our new site. They were also given our logo and corporate identity to update. The result was a responsive website with an emphasis on visuals. The site is now more accessible to people who come into contact with our subjects for the first time, but also still serves the people who are professionally engaged in internet freedom. Part of our new corporate identity is our own font, the 'FREEDOM FONT' (you're looking at it now). More information about our corporate identity can be found here:


https://www.bof.nl/huisstijl/