• NL
  • EN

We stuurden 20.000 brieven namens de Rijksveiligheidsdienst

We sent 20,000 letters in the name of the National Security Service

Zaterdag 4 november lag er bij 20.000 huishoudens verspreid over het hele land een brief van de Rijksveiligheidsdienst in de brievenbus. In de brief werd de lezer gevraagd om online een afspraak te maken voor het plaatsen van een 'relay' in het thuisnetwerk om zo het grootschalig onderscheppen van communicatie door de geheime diensten eenvoudiger te maken. Als mensen naar aanleiding van de brief naar de website gingen, mailden of telefoneerden werd meteen duidelijk dat dit om een actie van Bits of Freedom ging. Lezers werden doorgestuurd naar de kieswijzer Waar trek jij de grens? waar ze in vijf scenario's kennis konden maken met de meest belangrijke punten van zorg bij de nieuwe wet voor de geheime diensten.

De brief zorgde voor veel aandacht in met name de lokale pers en op sociale media. De AIVD voelde zich genoodzaakt om dezelfde dag op hun site uit te leggen dat de brief niet van hun was en de Politie Amsterdam raadde mensen via Twitter aan om de brief te verscheuren. Uiteindelijk hebben tienduizenden mensen onze kieswijzer ingevuld.

On Saturday, November 4th, 20,000 households across the country had a letter from the National Security Service in their mailbox. The letter asked its recipients to book an appointment online for the installment of a 'relay' in their home network to make the large scale interception of communications simpler to do for the secret service. When people visited the website, email address, or phone number mentioned by the letter, it was immediately apparent that this was a Bits of Freedom initiative. Readers were redirected to the voting guide for Where do you draw the line? where they were able to get to know the key concerns regarding the new secret service law via five scenarios.

The letter generated particularly large amounts of attention in the local press, and via social media. That same day, the Dutch Secret Service felt obliged to explain on their site that the letter wasn't from them and the Amsterdam Police advised people to tear up the letter via Twitter. Tens of thousands of people ultimately ended up going through our voting guide.