• NL
  • EN

We kwamen op voor ├ęchte netneutraliteit

We fought for true net neutrality

T-Mobile zoekt in Nederland doelbewust de grenzen op van wat er met de Europese netneutraliteitswetgeving mag. De provider biedt telefoonbundels aan waarbij bepaalde muziekdiensten datavrij worden aangeboden. Muziek luisteren van die aanbieders gaat dan niet af van je databundel. Principieel zit er geen verschil tussen bepaalde diensten duurder maken (bijvoorbeeld een duurder abonnement als je ook wilt kunnen WhatsAppen) en bepaalde diensten goedkoper of zelfs gratis maken. Dat laatste is wat T-Mobile doet. Volgens ons gaat T-Mobile dus in tegen het belangrijke principe dat al het internetverkeer voor de eindgebruiker gelijk behandeld moet worden. We vroegen daarom aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder voor netneutraliteit, om de Europese regels te handhaven. In oktober besloot de ACM dat niet te doen. We zijn het niet eens met die beslissing en zijn daarom bij de ACM in beroep gegaan. De reactie op het beroep verwachten we begin 2018.

T-mobile is purposefully pushing the boundaries of what European net neutrality laws will let it get away with. This provider is offering phone bundles where certain music services are being offered data-free. Listening to music from these providers won't use up your data bundle. There's no fundamental difference between making certain services more expensive (for example, a more costly subscription if you also want to use WhatsApp) and cheapening, or even offering for free, other services. The latter being exactly what T-mobile is doing. As such, we feel that T-mobile is disregarding the principle of a neutral treatment of the customer's internet traffic. Which was why we asked the Netherlands Authority for Consumers & Markets (ACM), the regulator for net neutrality, to enforce the European rules. Something that, in October, the ACM refused to do. Since we disagree with this decision, we've appealed to the ACM to reconsider. We await their response to our appeal in early 2018.