• NL
  • EN

We publiceerden een lespakket over de politieke kant van het internet

We published a teaching package about the political side of the internet

Veel van het beschikbare lesmateriaal over het internet gaat over mediawijsheid. Het legt meestal uit hoe je informatie van het internet op de juiste waarde kan inschatten en hoe je jezelf kunt beschermen tegen de (sociale) gevaren van het internet. Het internet zelf en de politieke effecten van het internet komen daarbij eigenlijk niet aan de orde. We hebben daarom samen met Waag Society een serie vrij beschikbare lespakketten ontwikkeld met de titel De Baas op Internet. In zes lesbrieven waarmee leerlingen uit de hoogste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school praktisch aan het werk gezet worden, komen onderwerpen als privacy, internet governance, beveiliging, tracking, versleuteling en algoritmes op een toegankelijke wijze aan bod.

Much of the available teaching material about the internet concerns media knowhow. It mostly explains how you can properly assess the information available on the internet, and how you can protect yourself from the internet's (social) hazards. The internet itself, and its political effects, aren't actually a part of that particular discussion. Which is why we've made a series of teaching packages readily available in cooperation with Waag Society, titled In Charge Online Six lessons with teaching instructions aimed at pupils from the latter classes of primary school, and the early classes of secondary school, provide accessible and practical assignments that address subject matter such as privacy, internet governance, security, tracking, encryption, and algorithms.