• NL
  • EN

We gebruikten tracking om mensen voor te lichten over tracking

We used tracking to inform people about tracking

Samen met Panoptykon organiseerden we tijdens de lobby rondom de aankomende Europese e-Privacywetgeving een campagne over tracking. Gebruikers van Facebook werden op basis van hun gedrag getarget en kregen vervolgens een advertentie te zien. Daarmee confronteerden we ze met de enorme hoeveelheid informatie over gebruikers Facebook deelt met haar adverteerders. De advertentie verwees naar de campagnesite Why Are You Tracking Me? waar uitgelegd werd dat op dit moment bedrijven veel te makkelijk persoonsgegevens kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld advertenties.

Together with Panoptykon, we organized a campaign about tracking during the lobbying efforts surrounding the upcoming European e-Privacy legislation. Facebook users were targeted based on their behavior and were shown an advertisement. With this study, we confronted them with the enormous amount of information about users which Facebook shares with its advertisers. The advertisement referred to the campaign site Why Are You Tracking Me? Which explains the excessive ease with which companies are currently able to utilize personal information for purposes such as advertising.